..:: فناوری در خدمت آموزش ::..

این وبلاگ در جهت ارئه موضوعاتی با محوریت آموزش و پرورش, پیش دبستانی و دبستانی و آموزش کودکان استثنایی و بهداشت روانی می باشد.

یادگیری شبکه ای:
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ٢۸ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: روشهای نوین تدریس

یادگیری شبکه ای:


یادگیری شبکه ای، عبارت است از آن نوع یادگیری که در آن فن آوری اطلاعات و ارتباطات(Ict) در جهت ارتقاء ارتباطات بین : یک یادگیرنده با سایر یادگیرندگان، یادگیرندگان با معلمان، اجتماعات یادگیری با منابع یادگیری، مورد استفاده قرار میگیرد.

بسیاری از این نمونه و مثالهای مناسب از یادگیری شبکه ای تعامل با مواد آموزش مستقیم  و با سایر افراد را ممکن می سازد.

اما ما اغلب از مواد آموزش مستقیم( همچون منابع و اطلاعات مربوط به وب های جهانی)به عنوان یک خصیصه منا سب  برای تعریف یادگیری شبکه ای استفاده نمی کنیم. در اینجا این خطر حس می شود که به زودی تمام اشکال یادگیری که از Ict استفاده می کنند را دربرگیرد.

تعاملات بین افراد در محیط های یادگیری شبکه ای می تواند همزمان و هماهنگ باشند و یا حتی نباشند.این تعاملات می تواند به واسطه کتب درسی، اصوات، گرافیک، ویدئو و یا ترکیبی از این موارد صورت پذیرد.

 


یادگیری شبکه ای

 

یادگیری الکترونیکی در مرز تغییر قرار دارد. در سالهای مختلف این مساله موضوع بسیاری از موسسات آموزشی، سیستم ها و فرایندهای اجرایی برای ارائه دوره های مستقیم می باشد. آن اولین قدم منطقی بود که تا حد زیادی به مرحله اجرا رسید.

امروزه چالش یادگیری الکترونیکی بطور قابل ملاحظه ای فراتر از ارائه دوره های مستقیم می باشد تا جایی که تغییرات اساسی در آموزش صورت گرفته است تا جایی که کلاس های مستقیم آغاز فعالیت آن می باشد. آن چالش از  طریق محدودیت های دوره – محور خاتمه می پذیرد تا اینکه محیط های واقعی یادگیری شبکه ای ایجاد شود.

تعریف یادگیری شبکه ای:

یادگیری شبکه ای، عبارت است از آن نوع یادگیری که در آن فن آوری اطلاعات و ارتباطات(Ict) در جهت ارتقاء ارتباطات بین : یک یادگیرنده با سایر یادگیرندگان، یادگیرندگان با معلمان، اجتماعات یادگیری با منابع یادگیری، مورد استفاده قرار می گی    رد.

بسیاری از این نمونه و مثالهای مناسب از یادگیری شبکه ای تعامل با مواد آموزش مستقیم  و با سایر افراد را ممکن می سازد.

اما ما اغلب از مواد آموزش مستقیم( همچون منابع و اطلاعات مربوط به وب های جهانی)به عنوان یک خصیصه منا سب  برای تعریف یادگیری شبکه ای استفاده نمی کنیم. در اینجا این خطر حس می شود که به زودی تمام اشکال یادگیری که از Ict استفاده می کنند را دربرگیرد.

تعاملات بین افراد در محیط های یادگیری شبکه ای می تواند همزمان و هماهنگ باشند و یا حتی نباشند.این تعاملات می تواند به واسطه کتب درسی، اصوات، گرافیک، ویدئو و یا ترکیبی از این موارد صورت پذیرد.

محیط یادگیری شبکه ای در عصر اینترنت، تکنولوژی های جدیدی را برای بسیاری از مفاهیم قدیمی بکار می گیرد. یادگیری شبکه ای در مورد نوعی از یادگیری سخن به میان می آورد که در محیطی پرطراوت از افراد و منابع رخ می دهد. اینترنت محدودیت های زمان و مسافت را که قبلاً این محیط های یادگیری را محدود می کرد، از بین برد. در محیط واقعی یادگیری شبکه ای هر دانش آموز ، معلم و پژوهشگری قادر به دسترسی به انواع منابع در هر زمان و مکانی را حذف خواهد بود.

مانند اینترنت، محیط یادگیری شبکه ای واقعاً شبکه ای از شبکه هاست که می توان آن را به سادگی یک کنفرانس یا سخنرانی فرض نمود و در سطحی پیچیده تر یک وب سایت جهانی از همکاری معلمان برای توسعه یک برنامه درسی جدید می باشد. امروزه نکته مثبت محیط های یادگیری شبکه ای، ایجاد امکانات نامحدود برای دانش آموزان و اساتید است. بدون توجه به محدودیت های همچون کتاب، آجر و ...  .

ایجاد اجتماعات یادگیری :

زمانی که توماس جفرسون دانشگاه ویرجینا را طرح ریزی نمود، او اشاره نمود که در واقع دانشگاه نباید یک منزل فرض شود بلکه بایستی همواره به عنوان یک دهکده مد نظر باشد. طرح های ایشان برای ایجاد یک دانشگاه اصیل بایستی مبادله و ارتباطات بین اساتید و دانش آموزان را در یک محیط باز که تمام منابع یادگیری را در یک فاصله نزدیک وجود دارند را مورد تشویق قرار می داد. دهکده علمی جفرسون یک تجلی معماری از چیزهایی بود که از زمان اولین دانشگاه اروپا در قرون وسطی واقعیت داشت که « یادگیری  عملکرد اجتماع می باشد» . در طی تاریخ ما محیط های یادگیری را ایجاد نمودیم که شبکه ای بودند تا اینکه کتب آزما یشگاهها، کتابخانه ها، متفکران، معلمان و دانش آموزان در جهت ایجاد یادگیری دور هم جمع شوند. در گذشته، محیط یادگیری شبکه ای به واسطه زمان و مسافت محدود می شد. در عصر یادگیری الکترونیکی دهکده علمی جفرسون در عمق و وسعت رشد کرده بود و عامل زمان آن را محدود نمی کرد و دانش آموزان در هر نقطه ای که بودند می توانستند از آن بهره مند گردند.

امروزه تحت عنوان اینترنت، دانش آموزان ممکن است با به نکته نظرات معلمان خود در ایالات متحده، فرانسه و یا هر جای دیگری گوش فرا دهند.بعد از آن، آنان قادرند دانش آموزان را از فیلادلفیا تا پاریس در بحث و گفتگویی گسترده در ارت باط با مسائل مورد علاقه و جستجو برای بررسی های اساسی در مخزن اطلاعات در سراسر جهان متصل نمایند.

همچنانکه محدودیت های زمان و مسافت کمتر می شد، موسسات آموزشی هم اکنون خود را در مرحله ای دیگر از این انقلاب و دگرگونی در محیط یادگیری، می یافتند. مجهز شدن به توان و قدرت شبکه های دیجیتالی امروزه، خارج شدن از  حصار کلاس های درس، موسسات آموزشی دوره های جدیدی را برای محیط های یادگیری شبکه ای ایجاد نمودند.

ریشه های تاریخی محیط یادگیری شبکه ای :

تصور اخیر ما از محیط یادگیری شبکه ای مدیون فعالیت گروههای پیشین همچون پیدایش بنیاد یادگیری ملی، اینترنت2 و کنسرسیون یادگیری جهانی(Lms) می باشد. در خلال توسعه و پیشرفت سریع اینترنت رهبران فکری گروههای مختلف همچون مواردی که به آنها اشاره شد، تحت عنوان رویکرد های جدید یادگیری از آنها یاد می شد.

کارول تویگ در مقاله خود در سال 1994 تحت عنوان « بنیاد یادگیری ملی » تفکر در مورد یادگیری در بافت و زمینه ای بسیار وسیع تر و فراتر از کالج های مس ی سنتی را مورد تاکید قرار داد. ما نیاز به بنیاد جدیدی برای خدمت به تعاریف در حال تغییر ما از مفهوم یادگیری، دار یم.

«تویگ» نوشت که یک موسسه و سازمان که اساس و بنیاد تدریس خود را بر اساس تمرکز روی یادگیرندگان، برخلاف سایر موسسات تغییر می دهد، در واقع بر موسسات مستقل فردی تکیه می کند و اساس  یادگیری بر اساس تلاش های مشارکتی بین موسسات که فراتر از سطوح محلی فعالیت می کنند، به سطح ملی ارتقاء می یابد.

بنیاد یادگیری ملی مجموعه ای از ویژگی های این سازمانها و موسسات را این چنین بیان می کند:

1-   یادگیرنده محور هستند نه معلم محور

2-   به لحاظ آموزشی انعطاف پذیر هستند

3-   در هر زمان و مکان حامی یادگیری هستند

4-   یادگیری دانش آموزان حالت فعال دارد نه انفعالی

تویگ پیش بینی نمود که یک بنیاد یادگیری ملی بطور همزمان دستیابی (از طریق شبکه) به منابع را افزایش می دهد، کیفیت را ارتقاء می بخشد، بین مواد یادگیری تعامل برقرار می کند و هزینه ها را بوسیله ا فزایش کار و فعالیت در آموزش، کاهش می دهد. برای رسیدن به این اهدا ف ما ابتدا باید یک سازمان علمی پیشرفته را ایجاد کنیم و تولید کیفت بالای مواد محتوا را ارتقاء دهیم.

محیط یادگیری شبکه ای در عمل :

محیط یادگیری شبکه ای به چه چیزی شباهت دارد؟ موجب بوجود آمدن چه  نتایج  و پیامدهایی در ارتباط با معلمان، یادگیرندگان و پژوهشگران می شود؟ در محیط واقعی یادگیری شبکه ای، مسافت های متفاوت یادگیری، مشارکت و سبک های مختلف به طرق مختلفی با هم ارتباط برقرار می کنند و با انواع جدیدی از مواد آموزشی بکارگرفته می شوند و به وسیله کاربردهای خوب و اساسی مورد حمایت قرار می گیرند.

همچون اینترنت، محیط یادگیری شبکه ای، شبکه ای از شبکه هاست و مجموعه ای از اجتماعات یادگیری تو در توست.

فراتر از  ارتباط و تعاملات معلم و دانش آموز  به  عنوان شکل مقدماتی، محیط های یادگیری شبکه ای محیط های بیرونی را به داخل کلاس درس، رشته درسی، گروه آموزشی، موسسات و شبکه های ملی و بین المللی بسط و توسعه می دهند.

ویژگی های اساسی محیط یادگیری شبکه ای :

یک محیط واقعی یادگیری شبکه ای پنج ویژگی اساسی دارد که آن را از سایر ویژگی ها همچون دوره – محور و یادگیری الکترونیکی متمایز می کند که عبارتند از :

1-   دسترسی در هر زمان به منابع یادگیری، هم افراد و هم محتوا :

محیط یادگیری شبکه ای مخزن های اطلاعات کارآمد و قابل حرکت و هدایت را برای محتوا و سایر اهداف یادگیری در سطح دانش آموز، معلم، سازمان و موسسه، ممکن می سازد. کاربران قادر خواهند بود این اهداف را به آسانی بدون اینکه در دوره ها و کلاس های خاص شرکت کنند، با هم مباد له ، ذخیره یا به روز رسانی کنند، یادگیری شبکه ای از تعاملات حمایت می کند و به سایر منابع یادگیری در سایر مدارس، موسسات، آزمایشگاهها، موزه ها و ... دسترسی خواهد داشت. در هر جا و مکانی توسط یک لب تاپ  قادر به دسترسی اطلاعات خواهد بود و به راحتی به منابع یادگیری مختلف دسترسی خواهد داشت.

2-   تجربة یک کاربر معمولی که بطور یکپارچه ای سایر کاربردهای یادگیری را با هم ترکیب می کند:

محیط یادگیری شبکه ای، وجوه مشترکی که تمام وظایف مشترک یادگیری را یکپارچه می سازد را بهبود می بخشد و کاربردهای مختلف یادگیری را به صورت یکپارچه ای برای نظام های مرکزی متحد و یک شکل می سازد. محتوای استاندارد محور از نا شران، توسعه دهندگان تجاری، اعضای دانشکده ها، دانش آموزان و سایر همکاران از سایر موسسات به راحتی در یک چارچوب بزرگتر ادغام می شوند.

3-   سنجش و پی گیری منظم در طول دوره یادگیری :

جایی که نظام های دوره -  محور به طور شایسته ای سنجش، مدیریت نتایج و پی گیری پیشرفت دانش آموزان را در داخل کلاس درس توسعه می دادند، محیط های یادگیری شبکه ای  امکاناتی را فراتر از کلاس ها، دوره ها یا دوره های تحصیلی برای دانش آموزان توسعه می بخشد. به عنوان مثال پورت فولیوی الکترونیکی این امکان را برای دانش آموزان و اساتید فراهم می سازد تا پیشرفت های خود را از یک مدرسه به مدرسه ای دیگر به عهده بگیرند. بطور فزاینده ای تحت فشار، برای نشان دادن روش های ثابت و سازگار ارزشیابی، موسسات می توانند پیشرفت های خود را در طی برنامه ها و گروههای آموزشی خود به شیوه های مختلفی مدیریت نمایند.

4-  دارای محیطی قابل اصلاح و با ویژگی ارتقاء نقش می باشند که از یادگیری های دانش آموز محور و مدیریت آموزش دهندگان بهینه شده حمایت می کند :

در محیط واقعی یادگیری  شبکه ای افراد به محور فرایندهای مبتنی بر نقش خود ( یا نقش های چندگانه) تبدیل می شوند. برای مثال دانش آموزان به محور فرایند یادگیری تبدیل می شوند. همچنانکه توسط بنیاد یادگیری ملی از طریق طرح هایی  همچون ارتباطات و مبادلات بهینه شده، آزادسازی انطباقیمحتوا و  پورتوفایلهای الکترونیکی پیش بینی شده بود و ضمناً آموزش دهندگان از تعداد زیادی از ابزارها و سرویس هایی که کارآمدی آنها را افزایش می داد و مدت زمان کارهای اجرایی آنان را کاهش می داد، بهره می جستند زمانی که دانش آموز یا معلم در نقش  یک پژوهشگر ظاهر می شد، ابزارهای جمعی، پروژه های جمعی، پروژه های گروهی را قادر می ساخت تا از آزمایشگاه شیمی به مرکز نوشتن و نگارش تغییر وضعیت دهند.

5-   دسترسی و مشارکت در شبکه عظیم تقسیم دانش

نقش معلمان :

نقش معلمان در محیط های یادگیری جدید تغییر یافته است. معلمان در این محیط ها  دارای نقش های زیر می باشند:

1-   معلمان به جای سخنرانی و ارائه اطلاعات به راهنمایی یادگیرندگان و مدیریت منا بع می پردازند.

2-   معلمان به جای اینکه به سوالات به طور مستقیم پاسخ دهند، یادگیرندگان را برای یافتن پاسخ هدایت می کنند.

3-   معلمان به جای تاکید بر محتوا به طراحی تجارب یادگیری برای دانش آموزان می پردازند.

4-  معلمان ساختار اصلی و چارچوب کار را برای دانش آموزان تدارک می بینند و یادگیرندگان را تشویق می کنند که خود فرایند یادگیری را کنترل کنند.

5-   معلمان چشم اندازهای متفاوت یک موضوع را ارائه می کنند و بر مهم ترین دیدگاهها تاکید می کنند.

6-   معلمان به جای اینکه شخصاً بر محیط تدریس کنترل کنند به صورت گروهی با یکدیگر همکاری می کنند.

7-  معلمان به جای اینکه شخصاً بر محیط تدریس کنترل کامل داشته باشند، با مشارکت دانش آموزان این کار را انجام می دهند.

نقش دانش آموزان :

1-   دانش آموزان به جای اینکه منفعل و پذیرای بی قید و شرط دانش باشند، فعال هستند و به ساخت دانش می پردازند.

2-   دانش آموزان به جای حفظ اطلاعات و حقایق به حل مسائل پیچیده تر می پردازند.

3-   دانش آموزان به جستجوی مسائل مختلف می پردازند.

4-   فعالیت های دانش آموزان در ارتباط با زندگی واقعی آنهاست.

5-   داشن آموزان مستقل، خودکار و خودانگیخته هستند و زمان یادگیری را خود تنظیم می کنند.

6-  دانش آموزان به جست و جوی راهبردهای یادگیری مناسب برای خود می پردازند و می کوشند بر این اساس یادگیری خود را بهینه سازند.

7-   فعالیت های دانش آموزان از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

8-   فعالیت های دانش آموزان از حصار زمان و مکان خارج شده است.

تدریس مبتنی بر تکنولوژی (TBT)

اصطلاح tBt یک ذره کوچک از یک اصطلاح فراگیر است که می تواند طوری تفسیر شود که شامل اکثر فرم های آموزشی باشد که از کامپیوتر استفاده می کنند. از آن در اغلب موارد برای استناد به CBT یعنی تدریس مبتنی بر کامپیوتر، WBT یادگیری مبتنی بر وب و آموزش چند رسانه ای IMT محاوره ای استفاده می شود.

CBT و IMT امروزه اکثراً هم معنی می باشند چون عمده CBT خوب شامل عناصر مولتی مدیا می باشند و مخاطبان از آن برای استفاده از دیگر بسته های نرم افزاری کامپیوتراستفاده می نمایند. اصطلاح چندرسانه ای اطلاعات نمایش داده کامپیوتری را تحت پوشش قرار می دهد که از رسانه های(Media) متعددی استفاده می کند. رسانه های پوشش یافته شامل متن، گرافیک، انیمیشن، صوت و ویدئو می باشد.

اصطلاح WBT به معنای ارائه CBT از طریق اینترنت می باشد. مشکلات سرعت انتقال داده ها (پهنای باند) در لینک های ارتباطات از راه دور مکرراً باعث می شود تا استفاده از گرافیک ها، انیمیشن و نمایش های ویدئویی بر روی ا ینترنت به عنوان عناصر WBT غیر عملی گردد.

عنا صر محاوره ای درCBT و WBT وقتی دانشجو به سوالات مطرح شده پاسخ می دهد، بازخورد دریافت می کند یا در یک

شبیه سازی شرکت می کند. ارائه بازخورد  به سوالات و اعمال، یک  عنصر مهم در آموزش محاوره ای با کیفیت بالا می باشد.

یادگیری on- Line  یا شبکه ای چیست؟

این نوع یادگیری شامل ارائه آموزش و تحصیل و پشتیبانی از یادگیرنده از راه دور با استفاده از یک شبکه کامپیوتری می باشد. یک سیستم یادگیری مستقیم می تواند مواد آموزشی عرضه کند که از طریق اینترنت یا شبکه داخلی بارگیری می شوند یا به واسطه WBT و برقراری کنفرانس مستقیم امکاناتی برای یادگیرندگان بر روی شبکه عرضه کند. پس یادگیری شبکه ای یک محیط با پشتیبانی شبکه ای می باشد که ممکن است توسط یک دانشگاه، دانشکده، یک عرضه گر تجاری یا در یک سازمان ارائه شده باشد .

یادگیری الکترونیکی چیست؟

یادگیر الکترونیکی عبارت است از یکپارچگی مواد یادگیری بر مبنای تکنولوژی، پشتیبانی و ارائه خدماتی برای فرصت های آموزشی منعطف، با استفاده از سیستمی بر مبنای مرورگر.

این مسئله به این معناست که یادگیری الکترونیکی زیر مجموعه ای از یادگیری شبکه ای می باشد.

نقاط قوت یادگیری شبکه ای

تعاملی بودن در  عین انعطاف پذیری :

یادیگیر شبکه ای نسبتاً سطوح بالایی از تعاملات بین داشن آموزان با سایر دانش آموزان، معلم و یادگیرنده، و با منابع یادگیری مستقیم(on- line) را بوجود می آورد. در اشکال مرسوم و متعارف  آموزش عالی تعامل بین همسالان و معلمان، معمولاً مستلزم حضور متقابل افراد در یک محیط خاص می باشد. یادگیری شبکه ای، تعامل و انعطاف پذیری را در عواملی همچون زمان و مکان یادگیری مورد حمایت قرار می دهد.

درگیری فعالانه دانش آموزان را در فعالیت های یادگیری ارتقاء می بخشد:

امکان ایجاد تعامل می تواند به وسیله محول کردن تکالیف مناسب یا از طریق راهنمایی و هدایت مستقیم دانش آموزان، مورد استفاده معلمان قرار گیرد. به ویژه می تواند برای تشویق شیوه های فعالانه درگیری دانش آموزان در فرایند یادگیری و موادی که بایستی آموخته شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت کردن( در فعالیت ها) بصورت متفکرانه و پردازش اطلاعات عمیق تر :

در یادگیری شبکه ای ناهمگام ( کامپیوتری که در مکان ها و  زمان های مختلف اجازه دسترسی به شبکه را به کاربران می دهد) یادگیرنده زمان کافی برای توجه به اینکه دیگران چه می گویند را در اختیار دارد، همچنین زمان کافی برای تفکر و بررسی و کنکاش کتب و سایر منابع را برای آماده سازی خود در جهت مشارکت و هم فکری با دیگران را در اختیار دارد. این موارد با تعاملات حضوری همچون سمینارهای چهره به چهره که در آنها فرصت کافی برای توجه  و آماده شدن استدلال افراد وجود ندارد در تضاد می باشد. این فرصت برای انعکاس افراد می تواند موجب پردازش عمیق تر اطلاعات گردد. هر چند که ممکن است نتیجه و پیامد معتبری هم به دست ندهد.

اثرات پایدار و ثابت:

هر آنچه که در سمینارها گفته می شود اغلب همچون اتر ناپدید می شوند. و تأثیرات بسیار اندکی در حافظه برجای می گذارند. اما  در حالت کلی هر آنچه که خوب یا بد گفته شده بود، برای یادگیرندگان جهت استفاده برای تفکرات بعدی، قابل دسترسی نمی باشد. در مقابل هر مباحث در محیط های یادگیری شبکه ای اثرات ثابت و پایداری را در یادگیرندگان بر جای می گذارد.

فرصت های جدید برای فعالیتهای گروهی :

ایجاد فرصت ها برای فعالیتهای گروهی در تدریس دانشگاه های متعارف و معمولی بطور جدی اجباری شده است. این فشارها  نا شی از ضعف آنان می باشد. زمانی که دانش آموزان زمان کافی در اختیار دارند و در  دانشگاههای یکسانی فعالیت می کنند. اما برای دانش آموزان زیادی به خصوص آنهایی که پاره وقت می باشند و آنهایی که برای دانشگاه آمدن و شرکت در  فعالیتهای گروهی، مسافت زیادی را طی می کنند، می تواند موجب مشکلات زیادی در جهت یافتن زمان و مکان برای فعالیت های گروهی باشد. یادگیری شبکه ای فرصت های جدیدی را برای فعالیت گروهی به واسطه حل برخی از این مشکلات مربوط به زمان و مکان، ایجاد نموده است.

تعامل اجتماعی :

این مسئله بسیار راحت است که ما تعاملات دانش آموزان با همسالان را بی اهمیت جلوه دهیم. برخی منتقدان دور استفاده اجتماعی ازایمیل (email) و مواردی از این قبیل را به عنوان بی توجهی به فعالیت های وا قعی، خط کشیده اند. این طور نیست که خود دانش آموزان چطور به این مسئله می نگرند در واقع ما باید شبهه های اساسی در مورد  امکان و توانایی های تقسیمات اساسی بین علم گرا بودن و اجتماعی بودن داشته باشیم. اغلب دست آوردهای زیادی از توجه به جوانب اجتماعی یادگیری دانش آموزان به دست آمده است.

سهولت دستیابی به منابع اجتماعی :

دانش آموزان به طور فزاینده ای احساس می کنند که استفاده آنان از  یادگیری شبکه ای بطور یکپارچه ای  با استفاده آنان از وب در حال ادغام شدن می باشد. از دیدگاه معلمان دسترسی به منا بع ارزشمند در وب بسیار آسان تر شده است.

تغییر روابط در یادگیری :

سرانجام برخی نویسندگان معتقدند که یادگیری شبکه ای قادر است که روابط یادگیری مبتنی بر دمکراسی را ارتقاء بخشد و نقش معلم از یک فرد  عا قل و دانا در صحنه آموزش به یک هدایت گر که از دور نظاره گر فرایند آموزش است تغییر می یابد.

نقاط ضعف یادگیری شبکه ای :

1-  فقدان توانمندی گویا و بیانگر

این مسئله بسیار واضح است که تعاملات مبتنی بر متن نوشتاری یکی از مشکلات اساسی برای یادگیری شبکه ای به حساب می آید. پیام های مبتنی بر متون نوشتاری احتمالاً دارای توانمندی گویا و صریح در مقایسه با مبادلات صریح شفاهی نمی باشند.

نداشتن  فوریت  :

این مورد در حالت ویژه در مورد تعاملات ناهمگام کاربرد دارد. واقعاً برخی از اشکال این تعاملات نیازمند پاسخ صریح به برخی از سوالات می باشد.

تصمیم گیریهای طولانی :

زمانی که تصمیم یا فعالیت گروه به جای اینکه در هر دقیقه وسعت و توسعه یابد در طی روزها وسعت پیدا می کند لذا اتخاذ تصمیمات می تواند به دشواری و بسیار کند صورت پذیرد. این رویکرد مستلزم دستیابی به قابلیت ها و توانایی های فنی می باشد.

یک سبک متفاوت ارتباط برقرار کردن :

هیچ کس حاضر به برقراری ارتباط از طریق یک سری پیام های نوشتاری کوتاه نمی باشد. این مسئله به این نکته اشاره دارد که افرادی که در تعاملات چهره به چهره سریع و مطمئن نیستند می توانند برخی اوقات خودشان را به واسطه حداقل تقاضاهای صریح و مفرط در ارتباط با تعاملات ناهمگام خود را  واقعاً آزاد فرض کنند.

سطوح مباحثه ممکن که موفقیت آمیز باشد یا نباشد:

یافتن ترکیبی از زبان ها و مشارکت در مباحث مستقیم ممکن است امری رایج و متعارف باشد. برخی مشارکت ها ممکن است بلند مدت، عمیق، تحلیلی و اندیشمندانه باشند. اما برخی دیگر ممکن است که خود انگیخته و بدون تفکر باشند. هیچ یک از این دو الزاماً نامناسب نیست. اما ترکیب این دو برخی اوقات می تواند موجب مضطرب کردن شرکت کننده ها شود.

اثرات فاصله گرفتن از فردی شدن آموزش :

وسعت کم تعاملات مبتنی بر متون نوشتاری، دامنه علائمی که ما برای ساخت تصاویر ذهنی افراد داریم را و افرادی که ما در تعامل با آنها برای قضاوت کردن در مورد اینکه گفتارها و عبارات آنها که واقعاً به چه معنی باشند را کمتر می کند. این می تواند باعث مباحثه ای غیرفردی و تحلیلی شود که می تواند خوب باشد.

نیاز برای اهداف مشترک برای حفظ و بقای فعالیت :

در فعالیت های یادگیری شبکه ای برای شرکت کنندگان که خواستار مقدار بیشتری از زمان گران بهای خود می باشند، یک مسئله غیر معمول می باشد. رویدادهایی همچون سمینارها و آموزش های خصوصی چهره به چهره که معمولاً بر اساس مبنایی منظم زمان بندی می شوند راههای منحصر به فردی را در استفاده از زمان مد نظر قرار می دهند.

مدل های یادگیری شبکه ای :

1-   مدل چرخه زندگی برای یادگیری شبکه ای :

از این مدل برای تدریس در مورد توسعه دوره های  یادیگری شبکه ای در طی سه الی چهار سال گذشته استفاده شده است. این مدل مبتنی بر مدلی است که دارای قدمت تاریخی زیادی در حوزه یادگیری  مبتنی بر کامپیوتر می باشد و ارزش آن در خلال این دهه و حتی قبل از آن ثابت شده است. شما  احتمال دارد که از این مدل و مقیاس برای انواع مشکلاتی که قصد به عهده گرفتن آنها را دارید، استفاده کنید. ممکن است حق با شما باشد. اما ما به شما پیشنها می کنیم که آنچه که ما می خواهیم ارائه کنیم را کاملاً مطالعه کنید و سپس وظایف خود را اجرا کرده و به پایان برسانید. بر اساس این روش گروه شما در نهایت این شانس را خواهد داشت که در مورد این که این روش به چه حمایت های روش شناسی نیاز دارد، به بحث و تصمیم گیری بپردازد. این مدل دارای مراحل زیر می باشد:

امکان پذیری

پروژه های یادگیری شبکه ای با یک سری عقاید و اندیشه ها به وجود آمد. این عقاید شامل موضوعاتی از این  قبیل خواهند شد:

1-   تشخیص فرصت داد و ستد برای دوره ها.

2-   بازشناسی شغل و کسب کارها که برای ایجاد یک دوره جدید لازم می باشد.

3-   پیشنهاد اجرای فنی و علمی برای دوره های جدید.

این چنین عقایدی متوجه یک دورنما و تصویر بزرگ هستند و به این خاطر دور هم جمع شده اند تا پیشنهادی برای پروژه ارائه کنند. بعد از این جزئیات، قابلیت های اجرایی پروژه های پیشنهاد شده بایستی بیشتر مد نظر قرار گیرد. این مرحله در واقع شروع توسعه چرخه زندگی و مطالعه امکان پذیری می باشد.

یک مطالعه امکان پذیری به این نیاز خواهد داشت تا تعدادی از سوالات اساسی در مورد پروژه یادگیری شبکه ای را مدنظر داشته باشد آن احتمالاً برخی از جوانب امکان پذیری که شامل موارد زیر می باشد را نیز باید مد نظر داشته باشد :

1-   آیا پرژه به لحاظ آموزشی قابلیت اجرایی دارد؟

2-   آیا پروژه به لحاظ سازمانی قابلیت اجرایی دارد؟

3-   آیا پروژه به لحاظ تکنیکی و علمی قابلیت اجرایی دارد؟

4-   آیا پروژه به لحاظ اقتصادی قابلیت اجرایی دارد؟

یک طرح و پروژه برای اینکه قابلیت اجرا داشته باشد بایستی در تمام این جوانب جنبه عملی داشته باشد تا در نهایت کل پروژه به مرحله اجرا درآید. پیامد مطالعه امکان پذیری باید پاسخگوی این سوال باشد :

1-  آیا هزینه کردن زمان و پول برای این پروژه توجیه پذیر است؟ گزارش امکان پذیری، با تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مورد حمایت قرار خواهد گرفت و یک پیشنهاد واضح برای پذیرش، تغییر یا رها کردن پروژه پیشنهادی ارائه خواهد نمود. بنابراین مطالعه امکان پذیری یکی از مراحل مهم و حساس توسعه چرخه زندگی می باشد و باید به طور منظم و کامل به مرحله اجرا در آید.

موانع و مشکلات مطالعات امکان پذیری :

1-   این مطالعات بایستی چطور وسعت پیدا کند؟ سهام داران علاقمند به م و همفکری چه کسانی هستند؟

2-   کمی نمودن منابع طرح پیشنهادی فرایندی مشکل است.

3-   برآورد هزینه ها به چه صورت باید تشریح شوند؟

 

تحلیل نیازمندیها و الزامات

این مورد معمولاً دومین مرحله از چرخه زندگی می باشد. اولین مرحله امکان پذیری بود که موجب توسعه نظام یادگیری شبکه ای می شد. بعد از آن بایستی الزامات ویژه برای آن نظام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مرحله تحلیل الزامات و نیازمندیها معمولاً شامل مراحل فرعی زیر می شود:

 

1-   استخراج نیازمندیها

2-   تصریح و ذکر خصوصیات این نیازمندیها

3-   اعتبار بخشی نیازمندیها

تحلیل نیازمندیها دو مجموعه مباحث را شامل می شود:

1-   انواع نیازمندی ها که بایستی مورد تحلیل قرار گیرند.

2-   برخی روش ها برای استخراج، تصریح و اعتبار بخشی به این نیازمندی ها.

       تحلیل نیازمندی ها در چرخه زندگی یادگیری  شبکه ای از تعدادی از حوزه ها نشأت می گیرد که عبا رتند از تحلیل نیازهای تربیتی، تحلیل برنامه درسی و تحلیل نیازمندیهای نرم افزاری. هیچ یک از این رویکردها در این حوزه ها به تنهایی بطور کامل، آنچه را هنگام تحلیل نیازمندیهای سیستم  یادگیری شبکه ای نیاز داریم را تحت پوشش قرار نمی دهد. ما نیازمند به ترکیب روش های مختلف برای ایجاد کیفیت های خاص سیستم یادگیری شبکه ای می باشیم. ما  اغلب به این نیاز داریم که تحلیل نیازمندی ها را به عنوان فرایندی که بطور معمول موجب پدید آمدن برخی تعاملات و تحلیل نیازمندیهای سطح بالا و سپس نیازمندی سطح پائین می شود بنگریم.

انواع مختلف نیازمندیها که با یستی تحلیل شوند :

سطح عالی نیازمندیها برای سیستم یادگیری شبکه ای بایستی تحت  پوشش قرار گیرد عبارتند از :

1-   اهداف نهایی و اهداف رفتاری یادگیری

2-   ویژگی های یادگیرندگان مورد نظر

3-   منابع آموزشی

4-   منابع علمی و تکنولوژیکی

5-   منابع مدیریتی

طر احی

طراحی فرایندی است که بین نیازمندیها و اجرا ارتباط برقرار می کند. فرایند طراحی، درون داد خود را از توصیف نیازمندیها و الزامات برای سیستم یادگیری شبکه ای و برون داد را از توصیفی که مجریان می توانند از آن برای خلق یک سیستم استفاده کنند، بدست می آورد.

معمولاً فرایند طراحی از کارشناسانی در حوزه های زیر کمک می گیرد:

1-   یادگیری و پداگوژی

2-   متخصصان موضوعی

3-   تکنو لوژیست ها

فرایند طراحی از این کارشناسان برای استنتاج در مورد اینکه چطور نیازمندیها می توانند به نحو احسن به دست بیایند، استفاده می کند. طراحی، بر اساس فرایندهای خلاق و تصمیم گیریهای نهایی منطقی مبتنی است. هیچ کدام از این موارد به تنهایی کافی نیست. مرحله طراحی موجب پدید آمدن محیط مستقیم  و توسعه مواد اثربخش یادگیری می شود. بخشی از این فرایند شامل شناسایی روشهای مناسب تدریس همچنین تحلیل موضوعات درسی یا مهارت هایی که بایستی آموخته شوند، می باشد و علاوه بر این شامل شناسایی مکانیسم های حمایتی یادگیری مرتبط می شود.

 می توان گفت که یک رویکرد استراتژیک طراحی، شامل دو طبقه وسیع می شود که عبارتند از:

1-   طراحی مفهومی که تحت تاثیر دانش نظری تئوریهای یادگیری  الکترونیکی و طراحی آموزشی قرار داشت.

 

2-  طراحی اجرایی جایی که سازمان ساختاری مورد تفسیر قرار می گیرد و به سمت و سوی اجرایی حرکت می کند که عبارتند از :

1.      ایجاد دست ساخته ها یعنی  محیط بی واسطه و مستقیم.

2.      سازماندهی محتوا

3.      توالی برقرار کردن بین وظایف یادگیری

4.      ساختارمند کردن وظایف و تعاملات گروه

 

اجرا:

مرحله اجرا که از مراحل توسعه چرخه زندگی یادگیری شبکه ای می باشد از مرحله طراحی تبعیت می کند.

طبق مرحله اجرا، فعالیت محیط یادگیری شبکه ای با تدریس هم شکل  و مواد کمکی توسعه پیدا می کند.

عناصر اجرا :

اجرای محیط یادگیری شبکه ای، باعث تعامل عنا صر مختلف اجرایی به یک شیوه مناسبی می شود. در این قسمت ما وظایف عمده مرحله اجرا را بررسی خواهیم کرد. این وظایف عبارتند از :

1-   توسعه محیط یادگیری شبکه ای

محیط واقعی که بایستی مورد استفاده یادگیرندگان قرار گیرد بایستی در این مرحله توسعه پیدا کند. در این قسمت دو جنبه اساسی باید مورد توجه باشد:

·       شکل و ترکیب محیط

·       کارآمدی محیط( امکانات و طرح هایی که در دسترس کاربران قرار دارد.)

اگر مدل اولیه چرخه زندگی مورد استفاده قرار گیرد، سپس یک الگوی نخستین اولیه از محیط توسعه پیدا خواهد کرد. این مسئله تا حد زیادی ناقص است اما بایستی برخی مثالها در مورد انواع مواد تدریس که در د سترس خواهد بود و انواع وظایف یادگیری که توسعه پیدا خواهد کرد را در بر گیرد. این الگوی اولیه با یستی برای ارزشیابان که بر اساس آن قادر به قضاوت کردن با درنظر گرفتن معیارهای ارزش یابی، همچون قابلیت استفاده و مرتبط بودن برای گیرنده مورد نظر، اطلاعات کافی را فراهم نماید.

2-   تولید مواد تدریس :

همچنین مرحله اجرا شامل تولید مواد و منابع تدریس می شود تا اینکه جزئی از محیط یادگیری شبکه ای باشند. این مواد و منابع طبق نتایج تحلیل نیازمندی ها برای مواجه شدن با اهداف و مجموعه نیازهای ویژه یادگیری طراحی خواهند شد. منابع یادگیری که مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است شامل خواندن، منابع مستقیم همچون وب سایت ها، گروههای مباحثه ای ایمیل , لیست های ایمیل، نرم افزار کامپیوتر، اطلاعات گرافیکی . کلیپ های دیداری و شنیداری، بشود.منابع یادگیری دیجیتالی ممکن است قبلاً در مواردی که آنها فقط نیاز به با هم بودن داشتند یا نیاز به تولید توسط گروه  اجرایی داشتند، وجود داشته باشد. تا جایی که امکان دارد شما به استفاده از منابع موجود یادگیری توصیه می شوید. همچنین تولید مواد آموزشی ممکن است زمان بر و هزینه بر باشد. شما همچنین ممکن است نیاز داشته باشید سایر مسائل همچون حق چاپ و تالیف را در نظر بگیرید.

3-   ایجاد و راه اندازی شبکه

شبکه ای که محیط یادگیری شبکه ای را اداره خواهد کرد به لحاظ طبیعی بایستی توسط کارکنان فنی ایجاد شود. بنیاد و اساس شبکه احتمالاً شامل یک سایت تغذیه کننده خواهد بود که کاربران با آن سایت ارتباط برقرار خواهند کرد. هر کدام از دستگاه های کاربران(کامپیوترها) بایستی توانایی برقراری ارتباط با اینترنت را داشته باشند و از آنجایی که آنها از روش های مختلفی برای این برقراری ارتباط استفاده می کنند، بهترین وسایل برقراری ارتباط بایستی برای هر یک از آنان مهیا باشد.

4-   تولید مستندات فنی

این مسئله برای تولید مستندات جامع برای هر جنبه از محیط یادگیری شبکه ای مفید و سودمند می باشد. اسناد فنی واضح و جامع این اطمینان را به دست می دهند که دانش سیستم فقط در سر یک یا دو فرد ذخیره نمی شود. بنابراین اطلاعات می تواند بطور مساوی در دسترس افراد باشد حتی اگر کارکنان فنی در دسترس نباشد و یا حتی سازمان را ترک کرده باشد. این مرحله منابع ارزشمندی را در مورد آموزش تکنیک های جدید مهیا می سازد.

5-   توزیع نرم ا فزار

سرور و دستگاه های مشتری، با یستی با نرم افزاهای مناسب برای اتصال به شبکه و استفاده از محیط یادگیری شبکه ای تامین می شدند. اگر کاربران شما از نرم افزارهای شخصی برای اتصال استفاده می کنند، شما به اتخاذ تصمیماتی در مورد روش های موثر توزیع نرم افزار برای کاربران، ( برای مثال استفاده از فلاپی، سی دی رام، یا انتقال فایل از طریق شبکه) و حفظ با دقت اسناد برای تعیین اینکه هر کدام از آنها متعلق به چه کسانی است، نیاز خواهید داشت.

6-   ایجاد و برقراری حداقل  جزئیات و ویژگی ها

شما باید حداقل ویژگی های سخت ا فزارها و نرم افزارهایی که هر یادگیرنده در شبکه به آن نیاز پیدا خواهد کرد را مشخص سازید. این ویژگی ها می تواند شامل پایگاه کامپیوتر، حافظه، اندازه سخت افزارها، نوع پردازشگرها و سرعت پردازش شود. الزامات برای هر نوع سخت افزار اضافی همچون پرینترها یا مودم ها و هر نوع کاربردهای ضروری نرم افزار بایستی مشخص گردند.

7-   تضمین دستیابی به حداقل الزامات و نیازمندیها

این مسئله برای هر یادگیرنده ای ضروری است که به نرم افزارها و سخت افزارهایی که حداقل الزامات مشخص شده را  به دست می دهند، دسترسی داشته باشند.

در مورد اینکه آیا آموزش علاقمند به فراهم کردن تجهیزات برای یادگیرندگان هست یا نه یا آیا داشتن یک تکنولوژی مناسب توسط خود یادگیرندگان، شرط استفاده از این دوره هاست؟ در این زمینه ها تصمیماتی با یستی اتخاذ شود. بخشی از این وظیفه، پروفایلی از نرم افزارها و سخت افزارهایی را که هر یک ار یادگیرندگان به آن دسترسی دارند را فراهم می سازد.

8-   استراتژی هایی برای توسعه کمک های فنی

این مسئله که شما استراتژی هایی را برای توسعه کمک های  فنی بوجود آورده اید امری مهم و اساسی است. این مسئله شامل فراهم کردن نرم افزارهای اصلی برای به روز کردن، آگاه ساختن کاربران از زمانی که این کمک ها صورت می پذیرد، مطلع ساختن یادگیرندگان از تمام ابزارهایی که از حمایت فنی کارکنان استفاده نمایند، صورت می پذیرد.

9-   تولید مواد آموزشی

شما احتمالاً به تولید و دستیابی مواد آموزشی کاغذ محور یا مستقیم ( بی واسطه) برای تمام کار بران نیاز پیدا خواهد کرد. این مواد آموزشی  دارای جوانب عمومی خواهند بود که به تمام کاربران عرضه می شود و همچنین دارای قسمت هایی بسیار تخصصی خواهد بود که با انواع نیازهای مختلف  کاربران سروکار خواهد داشت( مدیر، یادگیرنده، معلمان و تکنسین ها). مواد آموزشی همچنین شامل اطلاعات در مورد سطوح دستیابی و اطلاعات رمزی می شود.

 

10-   ارسال آموزش برای تمام کاربران

علاوه بر فراهم ساختن مواد آموزشی برای تمام کاربران، معمولاً فراهم ساختن و ارسال مواد آموزشی در صورت امکان از  طریق محیط یادگیری شبکه ای مورد توجه خاص می باشد. و  این امر با وجود گروههای یادگیرندگان در برنامه های زمانی مشخص که معلمان و کارکنان فنی هم در آن حضور خواهند یافت،  بهتر نیز می شود. در آن مکان آنان می توانند که با محیط آشنا شده و به استفاده از آن  تشویق شوند و در صورتی که با مشکلی مواجه شوند، مورد حمایت وا قع شوند.

مدیریت اجرا :

اجرای موفقیت آمیز محیط یادگیری شبکه ای مستلزم توجه به تمام عناصری است که در بالا به آنها اشاره کردیم. یک استراتژی اجرا بایستی در نقطه شروع مرحله اجرا توسعه پیدا کند. اولین عنصر این چنین استراتژی، توسعه یک برنامه کاری برای تمام وظایفی است که بایستی به اجرا درآید.

هر وظیفه باید بر حسب این موارد مشخص گردد:

·        تاریخ شروع و تاریخ های پایان

·       کارمندان

·       وابستگی ها، سایر فعالیت هایی که قبل از این وظیفه بایستی کامل گردند، می تواند شروع شود.

·       درون داد ها

·       فعایت های اصلی

·       برون داد ها

·       ارزشیابی

هدف اصلی این بخش بررسی شیوه هایی است که دوره ها یا سیستم های یادگیری شبکه ای می توانند به واسطه آن مورد ارزشیابی قرار گیرند و در این راستا به برخی مسائل بنیادی در ارتباط با شکل گیری طرح های اثربخش ارزشیابی، توجه خواهد شد.

تاکید روزافزون بر فراهم آوردن تربیت موثر در صنعت و یادگیری اثربخش در آموزش، نیاز به ارزشیابی را دو چندان کرده است.

ارزشیابی چیست؟

ارزشیابی یک گردآوری، تحلیل و بحث در مورد مدارک و شواهد جمع آوری شده از منابع مرتبط، در ارتباط با کیفیت، ارزش و تاثیر تدارک و فراهم کردن زمینه یادگیری، می باشد.

دوگانگی اساسی در ارزشیابی:

یک بخش ازارزشیابی به دنبال رسیدن به پاسخ این سؤال هستند که « ارزشیابی چیست؟» و طرح هایی نظیر مواردی که در پائین به آنها اشاره می شود را مورد استفاده قرار می دهند. این طرح ها عبارتند از:

1-   ارزشیابی حقیقی / فایده داشتن (فایده محور)

ارزشیابی حقیقی ممکن است به محیط یادگیری بازشبکه ای و ارزشیابی کیفیت وجوه مشترک کاربران توجه داشته باشد.

و ارزشیابی فایده محور ممکن است با مسائلی همچون ارزشیابی کردن این مسئله که اگر هزینه محیط یادگیری شبکه ای کاهش پیدا کند چه اتفاقی می افتد، سروکار داشته باشد و در حالت کلی به دنبال  ارزشیابی توجیه پذیر بودن فعالیت های یادگیری شبکه ای می باشد.

2-  ارزشیابی کمی و کیفی

این نوع ارزشیابی با ماهیت داده ها و جمع آوری آمار سروکار دارد و همچنین با مسائلی همچون هزینه ها، بینش و عقاید افراد نیز در ارتباط می باشد.

3- ارزشیابی تکوینی و پایانی

ارزشیابی تکوینی زمانی صورت می پذیرد که محصول هنوز در حال شکل گیری است. این نوع ارزشیابی با هدف اصلاح و بهبود محصول انجام می پذیرد.

از طرف دیگر ارزشیابی پایانی زمانی صورت می پذیرد که فرایند تولید محصول خاتمه پیدا کرده و به مباحثی از این قبیل که آیا باید این محصول را خریداری کنم؟ سرو کار خواهد داشت.

 

4- ارزشیابی تشخیصی و توجیهی

در پروژه یادگیری شبکه ای ممکن است شما بخواهید مشکلات و مسائل مطالعه آزمایشی را قبل از ارائه در سطح وسیع تر، تشخیص دهید. این همان ارزشیابی تشخیصی است. یا ممکن است بر قابل توجیه بودن هزینه های پروژه یادگیری شبکه ای تمرکز داشته باشید که این هم در ارتباط با ارزشیابی توجیهی می باشد.

نحوه تعیین اهداف ارزشیابی :

ما در این قسمت برای تعیین شکل ارزشیابی، برخی ایده ها و تفکرات را معرفی می کنیم. تعریف روشن از اهداف، یکی از عوامل محوری برای موفقیت یک مطالعه ارزشیابی می باشد. در پائین 6 سوال را برای تعیین اهداف مناسب ارزشیابی در حین طرح ریزی یک مطالعه ارزشیابی، بر خواهیم شمرد. این سؤالات تعیین می کنند که ارزشیابی در ارتباط با چه چیزی می باشد.

1-   بر اساس این ارزشیابی، چه تصمیماتی گرفته خواهد شد؟

این مسئله برای ارزشیابی پایانی، تصمیمی برای استفاده های بعدی از محیط یادگیری خواهد بود. در ارزشیابی تکوینی این تصمیمات شامل آنهایی می شود  که تغییراتی را در توسعه محیط یادگیری برای بهبود طرح و اجرای آن بوجود می آورند.

در هر دو مورد گزارش ارزشیابی به این مسئله نیاز خواهد  داشت که ا طلاعات مرتبطی را در حمایت از تصمیم گیری فراهم نماید.

2-   چه کسی گزارش نهایی ارزشیابی را مطالعه خواهد کرد؟

تعیین مخاطبین اولیه گزارش نهایی ارزشیابی  در مرحله آغازین فعالیت، یک عمل سنجیده و عا قلانه می باشد. این کار این اطمینان را حاصل می کند که این مخاطب  به عنوان نقطه محوری در مطالعه ارزشیابی نگریسته می شود.

3-   چه کسی مالکیت ارزشیابی را به عهده دارد؟

مالکیت، سؤال ساده ای برای پاسخ دادن نیست. ممکن است مالک ارزشیابی به واسطه افرادی که ماموریت اجرای ارزشیابی را عهده دار هستند، تعیین گردد یا به وا سطه افرادی که  تعیین می کند که ارزشیابی باید بر چه مسائلی تمرکز داشته باشد. تعیین مالک مساله ای بسیار مهم می باشد، اگر این موضوع به عنوان موضوعی که قادر است مسائل مطرح شده و پیامدهای ارزشیابی را تحت تاثیر خود قرار دهد، در نظر گرفته شود. در هر حال مالکیت بایستی مشترکاً بوسیله تمام افراد درگیر در فرایند ارزشیابی همچون یادگیرندگان معلمان و طراحان دوره، تعیین شود.

4-   چه چیزی باید ارزشیابی شود؟

سؤال کردن از دیگران در امر ارزشیابی در مورد اینکه چه جیزی باید ارزشیابی شود به تمرکز در هدف ارزشیابی کمک خواهد نمود و احتمالاً برخی تضادها که نیاز به حل شدن دارند را روشن خواهد نمود. این امر برای شرکت کنندگان در فرایند ارزشیابی روشن نیست که آیا ابتدا باید تکنولوژی مورد ارزشیابی قرار گیرد یا یادگیری یا هزینه-  فایده؟ چالشی که در این جا وجو دارد این است که وضوح بیشتر و توافق بیشتری بین این مسائل بوجود آوریم.

5-   چرا شما ارزشیابی می کنید؟

در این  قسمت ممکن است نقطه نظرات بیان نشده زیادی برای بحث و بررسی وجود داشته باشد. این مسئله مهمی برای شرکت کنندگان در امر ارزشیابی می باشد که معلوم کنند و فرصت مناسبی برای بیان تفکرات خود  در  ارتباط با این موضوع که چرا باید ارزشیابی صورت پذیرد، می باشد.

6-   محدودیت های بیرونی ارزشیابی کدامند؟

محدودیت هایی همچون زمان ارزشیابی، دسترسی به کاربران و در دسترس بودن منابع، همگی بر حوزه مطالعه ارزشیابی تا ثیرگذار خواهند بود.

 

برگرفته شده از وبلاگ آقای اسدیان به نشانی

http://asadian.iranblog.com