..:: فناوری در خدمت آموزش ::..

این وبلاگ در جهت ارئه موضوعاتی با محوریت آموزش و پرورش, پیش دبستانی و دبستانی و آموزش کودکان استثنایی و بهداشت روانی می باشد.

معلم خلاق
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مدارس کار آمد ،خلاقیت

معلم خلاق

تغییر نظام آموزشی  به منظور  سازگاری  آن با مقتضیات  دوران بازسازی  نشان می  دهد  که  ضرورت و نیاز  خلاقیت  ، پیش  از پیش  احساس  شده است ، در تغییر نظام آموزشی  به تجدید نظرهایی  کلی و اساسی  در زمینه های  مختلف  نیاز داریم . در این مقاله  سعی  بر  تعلیم و تربیت خلاق ،  به ارتباط  خلاقی  که  یاد دهندگان  با یادگیرندگان  باید داشته باشند  می  پردازیم . برای ادامه  حرکت به سوی  تعلیم و تربیت  خلاق  و به منظور پرورش  یادگیرندگان  خلاق  باید  یاد دهندگان  یعنی  معلمان که ستون های  اصلی  نظام آموزشی  هستند  دارای  خصوصیات خاصی  باشند  در این مقاله هدف آن  است  که بر مبنای  دستاوردهای  پژوهشگران  و مطالعات  و تجربیات اینجانب  این خصوصیات را  تحت  سه عنوان  بررسی  می  کنیم :

١- خصوصیات  معلم در ارتباط  با یادگیرندگان  که در برگیرنده  ارتباط  عاطفی ، آموزشی  و اخلاقی  ( انضباطی ) است .

٢- خصوصیات  معلم در ارتباط  با خود  ( خصوصیات  شخصیتی )

٣- خصوصیات معلم در ارتباط  با یادگیری  و آموزش  ( فعالیت های  شغلی ).


١- خصوصیات  معلم  در ارتباط  با یادگیرندگان

در زمینه  خصوصیات  معلم  در ارتباط  با یادگیرندگان  سه  زمینه عمده را  مورد توجه  قرار  می  دهیم .این زمینه ها  به ترتیب  عبارتند از :

الف : ارتباط  عاطفی   ب : ارتباط  آموزشی

ارتباط  عاطفی:

در ایجاد ارتباط  عاطفی  معلمان خلاق علاوه بر آنچه  گفته شد  به این گونه فعالیت ها باید بپردازند.

-تشویق و تقویت خلاقیت : بر اساس   تحقیقاتی  که در ایران  توسط  محققین انجام شده نشان می دهد  که معلمان خلاق  در کنار نگرش  مثبتی که نسبت به خلاقیت  دارند با ابراز علاقه و احترام  به برقراری  ارتباطی خلاق  با   یادگیرندگان بویژه یادگیرندگان خلاق ، این توانایی را به صورت های مختلف تایید و تشویق و تقویت می کنند.

-برقرار کردن رابطه عاطفی عمیق : بسیاری  از معلمان خلاق  مایل به برقرار کردن  روابط  عمیق و سالم بین خود  و یادگیرندگان با یکدیگر هستند  آنها بر این عقیده اند  که این ارتباط صمیمانه  و عمیق  عاطفی  محیط  و شرایط  مساعد را  پرورش و توسعه خلاقیت  فراهم می  کنند .این معلمان نه تنها  از انتقادات  یادگیرندگان  خود ناراحت  نمی  شوند  بلکه  آنها را  تشویق به اظهار نظر  و بیان انتقادات  خود می کنند.

اارتباط آموزشی :  نتایج حاصل از پژوهش  ها  و تجربیات عملی  نشان داده  که معلمان خلاق  در ارتباط  آموزشی  خود  با یادگیرندگان  راههایی  مثل استفاده  از حواس ، استفاده  از  روش  بحث و گفتگو ، امکان تجربه و خطا ، توجه به  کیفیت تفکر ،تکیه بر کیفیت در مقابل کمیت  یادگیری ، استفاده از روش کنکاش  مغزی ، تکیه بر تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا  ، توجه به تفاوت های  فردی  با یادگیرندگان و روش  اداره کلاس را  مد نظر دارند.

٢- خصوصیات  معلم  در ارتباط  با خود ( خصوصیات شخصیتی )

گوته می گوید ، اندیشیدن  آسان است  و عمل کردن  مشکل ،  اما مشکل ترین  کارها عمل کردن  به آن چیزهایی است  که می اندیشیم  پس بررسی و پژوهش های کوتاه مدت  و بلند مدت  نشان داده  که افراد خلاق از جمله  معلمان  خلاق  در ابعاد  ذهنی ، عاطفی و اجتماعی  دارای  خصوصیاتی هستند  که در ابعاد ذهنی  می  توان به کنجکاوی  شدید  توام با شک گرایی  و روحیه تجربی (پویندگی )  تمرکز  حواس  و   استمرار در اندیشیدن ، روان بودن در تولید اندیشه  توام با روانی  کلام ، انعطاف پذیری  ذهنی  به صورت آزمون ،استقلال فکر و عمل ، مهارت در بازسازی عقاید پشتکار  و پایداری ،  اعتقاد به خویشتن  با نگرش  مثبت ( خودباوری ) و ..... پرداخت .

٣-خصوصیات  معلم  در ارتباط   با یادگیری  و آموزش

بیش  از  نود درصد  از معلمان  خلاق معتقدند که خلاقیت در نظامی  پا می گیرد که یادگیرنده  در یادگیری  خود  نفش  فعال و  سازنده داشته  باشد  و معلم راهنما  و تسهیل کننده  باشد نه این که معلم  مطالب را کاملا  پخته و خود نیز  به فراگیر بخوراند بلکه بستر و راه را هموار و مناسب سازد آنان وظیفه مهم معلم را بنا کردن شناخت  ، تربیت  ذهن برای  منطقی  اندیشیدن و تقویت  تفکر  خلاق می  دانند و یا  تسلط  بر   آموخته های مختلف یا شناخت  و به کارگیری  روشهای  ارزشیابی آموزشی و پرورشی .

 

****

منبع :   مقاله    " معلم خلاق   " -تهیه کننده  : کریم بندانی  -روزنامه جام جم -شنبه 23 اردیبهشت 1385