# مدارس_کار_آمد

نقش تک مهارتها در فعالیتهای یاددهی و شیوه های جدید آموزشی در اروپا

آموزش گروهی آموزش مستقیم آموزش مستقل یا غیروابسته آموزش ترکیبی یا مختلط.انتخاب هریک از این شیوه ها بسته به استقبال دانش آموزان و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید